+34 952 82 81 84

+34 619 74 00 44

Kontakta oss

 • English
 • Español
 • Svenska
 • Råd för dig som vill sälja

  En fastighet i Spanien

  Stand Inmobiliario har en lång erfarenhet av att förvalta och förmedla köp och försäljning av fastigheter. Vårt team rekommenderar alla som vill sälja en fastighet att anlita proffesionell assistans för att få hjälp och råd i denna process. Tiderna har förändrats och man måste anpassa sig till dagens marknad om målet är att sälja en fastighet och inte tappa potentiella kunder. Det är en marknad med en nedåtgående trend i priserna där priset på bostäder är grundläggande och måste anpassas till marknadens verklighet. På Stand Inmobiliario kommer vårt team att genomföra en uppdaterad marknadsundersökning.

  SÄLJARENS SKATTESKYLDIGHET

  Som säljare är man skyldig att betala kapitalvinstskatt. Denna skatt baseras på ökningen av värdet på fastigheten från det ursprungliga köpet till det datum då den såldes. Sedan januari 2012 har reavinstskatten höjts från 19 till 21 %. Alla utgifter som tillkommer vid köp och försäljning av fastigheter kan dras av om dessa medföljs av sina originalkvitton. Därför kan alla dessa kostnader, kostnad för Notarie, mäklarprovisioner, advokatarvoden etc. dras av från beräkningarna.

  Kapitalvinstskatt

  Säljaren ansvarar för att betala kapitalvinstskatt. Denna skatt fastställs av de lokala myndigheterna och baseras på ökningen av markens värde, från det datum då ägaren köpte bostaden till datumet då den såldes. Beloppet att betala bestäms av lokala myndigheter och beräknas utifrån fastighetens bedömda värde och antalet år den har ägts av säljaren.

  Belastningar

  Säljaren ska också betala avslutningsavgifter på fastigheten, till exempel bolån. Om köparen har för avsikt att köpa med bolån kan subrogering av säljarens ursprungliga bolån övervägas eftersom det blir billigare än att skapa ett nytt bolån.

  Återhållning

  Om säljaren inte är fast bosatt i Spanien och har ägt en fastighet i mindre än 10 år är det viktigt att veta att köparen är skyldig att återhålla 3 % av köpeskillingen och betala in den till den spanska skattemyndigheten. På så sätt säkerställer den spanska regeringen att köparen i sin skattedeklaration betalar motsvarande skatt som härrör från försäljningen av fastighetskapitalet. När det exakta beloppet har beräknats kommer säljaren att få en återbetalning eller så kommer en ytterligare betalning att krävas för att täcka hela betalningen av skatten.

  Om säljaren inte håller inne detta belopp från köparen bör han veta att han blir ansvarig för betalningen av denna skatt.