+34 952 82 81 84

+34 619 74 00 44

Kontakta oss

 • English
 • Español
 • Svenska
 • Råd för dig som vill köpa

  En fastighet i Spanien

  Att köpa en fastighet i Spanien är relativt enkelt, så länge nedan steg följs.
  Vårt team guidar dig gärna genom köpprocessen. Om du inte har någon advokat rekommenderar vi dig att ha en som hjälper dig att tillvarata dina intressen i köpet. Stand Inmobiliario sammarbetar inte med någon speciell advokatbyrå, men vi har arbetat med många mycket kompetenta yrkesmän under åren och vi rekommenderar gärna en av dem, beroende på vilket språk du föredrar.

  Reservation

  När du väl har bestämt dig för den fastighet du vill köpa görs det normallt sett en reservationsdeposition, som kan variera mellan 3 000 € och 10 000 €, beroende på priset på bostaden. Denna deposition åtföljs av ett reservationskontrakt där namn och styrkande handlingar från både köparen och säljaren anges, det överenskomna försäljningspriset och eventuella villkor som har avtalats. Reservationsdepositionen ges normalt till fastighetsmäklaren eller dennes advokat som ett bevis på god tro.

  Kontroll av fastigheten

  Vid det här laget kommer din advokat eller fastighetsmäklare att be om en Nota Simple från fastighetsregistret för att säkerställa att alla handlingar gällande fastigheten är i korrekt ordning, att det inte finns några belastningar eller skulder på fastigheten och att personen som säljer fastigheten verkligen är ägaren.

  Köpekontrakt

  När allt är kontrollerat och i perfekt ordning, tecknas ett privat köpeavtal mellan köparen och säljaren. Köparen betalar en deposition på 10 % (minus reservationsdepositionen). I detta kontrakt dokumenteras köparens och säljarens personuppgifter samt det överenskomna försäljningspriset och datumet för den slutliga överlåtelsen av äganderätten till fastigheten. Vid denna tidpunkt, om köparen beslutar sig för att dra sig ur köpet, kommer denne att förlora sin deposition. Om säljaren drar sig ur, kommer denne att tvingas betala köparen det dubbla, om inte annat har avtalats.

  Inskrivning

  I denna sista fas betalas resten av köpeskillingen och handlingen undertecknas inför en Notarius publicus. Efter att ha undertecknat handlingen kommer din advokat att registrera fastigheten i köparens namn hos det lokala fastighetsregistret.

  Utgifter i samband med köp

  Det har skett betydande förändringar i de skatter som gäller för köp av en fastighet i Spanien sedan 1 januari 2012. Nedan sammanfattning förklarar de skatter som en köpare måste betala från det datumet.

  1º När köpet görs direkt från fastighetsutvecklaren: nyproduktion.

  Moms tillkommer på alla nya fastigheter (fastigheter som nyligen byggts och köpts av första ägaren) med 10 % av köpeskillingen.

  2º När köpet görs från särskild ägare till annan blir man skyldig att betala en fastighetsöverlåtelseskatt (ITP) på 7 % av köpeskillingen.

  ANNAN DOKUMENTATION VID KÖP AV BOSTAD

  Spanjorer behöver bara sin identifiering (ID-handling) (av de personer vars namn kommer att stå på handlingen).

  Om du är icke-bosatt kräver det spanska inrikesministeriet att du har ett icke-bosättningsintyg, som i sin tur bestämmer ditt spanska skattenummer, så att du kan skriva under handlingen. Det kommer också att behövas senare för att betala skatt. Detta dokument är känt som NIE-nummer.

  REKOMMENDATIONER

  Vi rekommenderar att du öppnar ett bankkonto när du påbörjar köpet av en fastighet, eftersom du inte bara kommer att behöva det för köpet utan även för betalning av förnödenheter som el, vatten, telefon, internet etc.

  Det är också lämpligt att uträtta ett spanskt testamente. Detta testamente kommer endast att vara relaterat till dina tillgångar i Spanien och gäller inte tillgångarna i landet där du är bosatt. Detta kommer att förenkla bouppteckningsprocessen i händelse av ägarens bortgång och avsevärt minska längden och kostnaden för processen.